TAG: pałacyk Michla

Pieśni powstańcze

CHŁOPCY SILNI JAK STAL słowa: Józef Szczepański ps. „Ziutek”. Zobacz tekst pieśni Ta powstańcza pieśń żołnierzy „Parasola” jest obecnie hymnem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 i Gimnazjum im. Batalionu AK Parasol w Warszawie.   KOMPANIA 1114 słowa: Janusz Warnecki ps. „Madzik”.   MARSZ MOKOTOWA Słowa: Mirosław Jezierski ps. „Karnisz”. Muzyka: Jan Markowski ps. „Krzysztof”.   […]

Relacja Anny Złoch-Mizikowskiej

1) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o powstaniu plutonu „Narocz”.   2) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o Godzinie „W” i pierwszych dniach Powstania.   3) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o obronie Pałacyku Michla i Fabryki Franaszka.   4) Relacja Anny Złoch – Mizikowskiej ps. „Graszka” o walkach […]

Relacja Zofii Świeszcz-Łazor

1) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o wstąpieniu do kompanii „Agat” w lecie 1943 r.   2) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o sprawowaniu funkcji łączniczki liniowej w czasie walk na terenie ghetta w sierpniu 1944 r.   3) Relacja Zofii Świeszcz – Łazor ps. „Zojda” o warunkach panujących na kwaterach […]

Pałacyk Michlera na Woli

Brama wjazdowa i stróżówka kompleksu Młynów Michlera. W głębi widoczny wielopiętrowy budynek przemysłowy należący do kompleksu. (foto: Archiwum M.St. Warszawy).

Pałacyk Karola Michlera (właściwie kompleks tzw. młynów Michlera) ul. Wolska 40. Miejsce ciężkich walk prowadzonych przez pododdziały 1. kompanii „Parasola” w obronie ul. Wolskiej (tzw. arterii wolskiej) 5 sierpnia 1944 r. 3 sierpnia grupa żołnierzy z 1. kompanii dowodzona przez sierż. pchor. Janusza Brochwicz  – Lewińskiego ps. „Gryf” obsadziła Pałacyk Michlera, zajmując pozycję na przedpolu […]

Janusz Brochwicz – Lewiński

Janusz Brochwicz – Lewiński ps. „Gryf”, dowódca II. plutonu 1. kompanii, dowódca obrony Pałacyku Michlera.

W Zgrupowaniu Radosław na Woli

Żołnierze Zgrupowania "Radosław" podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych niemieckich magazynów na Stawkach (rejon obecnego Ronda Zgrupowania "Radosław") (foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze Zgrupowania „Radosław” podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych niemieckich magazynów na Stawkach (rejon obecnego Ronda Zgrupowania „Radosław”). Magazyny były źródłem różnorodnego zaopatrzenia, w tym również mundurów zwanych popularnie „panterkami”, którą widzimy na pierwszym żołnierzu od prawej strony. (Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego).   Dowódca Zgrupowania „Radosław” (zarazem dowódca Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej) […]

Obrona Pałacyku Michla na Woli

Brama wjazdowa i stróżówka kompleksu Młynów Michlera. W głębi widoczny wielopiętrowy budynek przemysłowy należący do kompleksu. (foto: Archiwum M.St. Warszawy).

Po porażce w Godzinie “W” natarcia pododdziałów powstańczych Obwodu III Wola, usiłujących wykonać powierzone im zadania, koniecznością stało się zaangażowanie w walkę oddziałów “Kedywu” KG AK  zajmujących rejon cmentarzy wolskich. Kluczową rolę odgrywała w nich arteria ul. Wolskiej, którą przeciwnik usiłował wedrzeć się w głąb Warszawy idąc z odsieczą dla broniących się niemieckich punktów oporu […]

„Parasol” w Powstaniu Warszawskim

Na dzień podjęcia walki powstańczej w Warszawie, w planie mobilizacyjnym Batalionowi „Parasol” wyznaczono rejon koncentracji w strefie ulic Młynarskiej, Karolkowej i Żytniej, w dzielnicy Wola. Decyzja ostateczna została przekazana dowódcy oddziału w trzeciej dekadzie lipca 1944 roku. W ramach zgrupowania „Radosław”, do którego należały też oddziały „Zośka”, „Czata”, „Miotła”, „Pięść” i „Dysk”, spełniać miał rolę […]